Opinie techniczne

7

Opinia stanowi ocenę stanu technicznego obiektu, budynku bądź lokalu. Dokonywana jest na podstawie dostępnego projektu, dokumentacji oraz wizji lokalnej.

W jakich przypadkach opinia techniczna jest wymagana?

 

- Przed zakupem mieszkania, domu aby mieć informacje na temat stanu technicznego.

 

-W sytuacji zaobserwowania niepokojących zarysowań, spękań, zawilgoceń.

 

- Zmieniając sposób użytkowania lokalu usługowego lub przed modernizacją już istniejącego.

 

Opinia techniczna składa się z następujących elementów:

 

  • Cel opracowania

  • Charakterystyka budynku/lokalu

  • Ocena stanu technicznego

  • Wnioski, zalecenia

  • Podsumowanie

  • Załączniki