Kosztorysy budowlane

7

Pracujemy na licencjonowanych programach Norma Pro oraz Norma Expert

 

Cena wykonania kosztorysu lub przedmiaru dobierana jest indywidualnie do każdego zlecenia, natomiast wycena nic nie kosztuję więc zapraszamy do kontaktu.

 

Kosztorysowanie jest niezbędnym procesem przed rozpoczęciem inwestycji.

Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w kosztorysowaniu.

 

Wykonamy dla Państwa kosztorysy w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.

 

Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy ofertowe

Kosztorysy powykonawcze

Kosztorysy zamienne

Przedmiary robót

Kosztorysy dla ARiMR

Kosztorysy dla MOPS

Kosztorysy dla PFRON

Kosztorysy dla banków

Wyceny szkód/odszkodowań

 

Oferta skierowana jest do:

 

Firm budowlanych

Inwestorów prywatnych i publicznych

Biur projektowych 

 

Przedmiar robót jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót, sporządzone według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach wraz ze wskazaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót (nr katalogu, tablicy, kolumny) lub wraz ze szczegółowym ich opisem obejmującym wyszczególnienie i opis czynności składowych. Sporządzany jest przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Kosztorys inwestorski jest dokumentem który dostarcza inwestorowi pełna, obiektywną informację o kosztach planowanej budowy. Poszukując wykonawcy robót będzie stanowił punkt odniesienia do otrzymanych ofert.

Kosztorys ofertowy to dokument  pozwalający wykonawcy robót budowlanych startować w przetargu. Oszacowanie wartości robót budowlanych jest wykonywane w oparciu o indywidualne ustalenia z wykonawcą robót budowlanych dla potrzeb konkretnego projektu. Kosztorysy ofertowe  wykonuje się w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną lub na podstawie kosztorysów ślepych (kosztorysu inwestorskiego bez cen). Z punktu widzenia wykonawcy istotne jest wykonanie kosztorysu ofertowego, który umożliwia zaproponowanie konkurencyjnych cen wykonania robót oraz zrealizowanie zysku po wygraniu przetargu na prace budowlane.

Kosztorys powykonawczy jest podstawą do podjęcia negocjacji finansowych z wykonawcą. Z punktu widzenia inwestora jest narzędziem kontrolnym pozwalającym trzymać w ryzach koszty inwestycji oraz wyeliminować ryzyko zawyżenia kosztów budowy przez wykonawcę.  Jest to dokument finansowy jednocześnie potwierdzający wykonanie poszczególnych etapów prac budowlanych czy remontowych spełnia funkcję dokumentującą przebieg wykonanych robót budowlanych. Proces budowlany jest uzależniony od wielu czynników między innymi wzrostu cen materiałów budowlanych, wzrostu kosztów robocizny i sprzętu. Wiele zmiennych czynników ma wpływ na ostateczną wycenę kosztów budowy np. opóźnienia Kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy wykonywane są na określony dzień, przed podjęciem prac budowlanych. W zależności od realizowanej inwestycji prace budowlane są procesem krótkotrwałym lub długoterminowym.

Obmiar robót jest to zestawienie robót sporządzone po wykonaniu wszystkich prac budowlanych bezpośrednio na budowie.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Cena do ustalenia w zależności od wielkości zlecenia.

 
 
 

Zapraszamy do współpracy.

 
 

kontakt@majbudownictwo.pl