IZOLACJA FUNDAMENTÓW

Izolacje fundamentów

 

Podstawowym zadaniem izolacji fundamentów jest zapobieganie kapilarnemu podciąganiu wilgoci lub  wody z gruntu oraz zapobiegnięcie jego przemarzania i wychładzania. Należy odpowiednio dobrać rodzaj izolacji do panujących warunków. Wykonanie fundamentów to jeden z pierwszych etapów budowy. Należy wykonać prace bardzo starannie i uważnie, ponieważ są to prace ulegające zakryciu i późniejsze naprawy mogą okazać się bardzo kosztowne.

 

Duże znaczenie ma rodzaj występujących gruntów na naszej działce np. piaski i żwiry które są przepuszczalne i odprowadzają wodę w głąb kolejnych warstw. Rezultatem jest szybkie odprowadzenie wody i krótkotrwałe zawilgocenie fundamentów.  Natomiast grunty spoiste, np. glina zatrzymują wodę co wiąże się z dłuższym zaleganiem i napieraniem na fundament. Często w takich przypadkach gdy występują mieszane grunty lub woda opadowa może oddziaływać na fundament konieczne jest wykonanie drenażu. 

 

Rodzaje izolacji ścian fundamentowych

 

1. Izolacja przeciwwilgociowa lekka

Zapewnia ochronę ścian fundamentowych przed woda opadową i wilgocią nagromadzona w gruncie. Izolacja ma zastosowanie w przypadku gdy poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia. Przyjmuje się ze wartością bezpieczna jest 1m, ponieważ wysokość wód gruntowych może ulec zmianie na przestrzeni lat. Izolacje można wykonać z masy bitumicznej.

 

2. Izolacja przeciwwodna średnia

Chroni ściany fundamentowe przed wodą opadową a grunty są spoiste i występuje zaleganie wody w warstwach gruntu. Dodatkowo poziom wody gruntowej musi  znajdować  się pod powierzchnią fundamentu. Izolacje możemy wykonać z papy termozgrzewalnej, folii lub zaprawy wodoszczelnej.

 

3. Izolacja przeciwwodna ciężka

Zabezpiecza ściany fundamentowe przed napierającą wodą znajdująca się w gruncie. Izolacja musi być szczelna i posiadać wysoką odporność  mechaniczną. Poziom wody gruntowej znajduje się wyżej od poziomu posadowienia fundamentu. Izolacje można wykonać z papy termozgrzewalnej oraz folii izolacyjnych.

 

 

Izolacja termiczna fundamentów – materiały

 

Izolacje termiczną fundamentu wykonujemy od strony zewnętrznej na całej wysokości ściany fundamentowej. Materiały jakie wykorzystujemy to styropian EPS lub Polistyren ekstradowany XPS. Styropian EPS charakteryzuje się dobra izolacyjnością termiczną na oraz niską nasiąkliwością. Polistyren ekstradowany XPS jest twardszy od styropianu mniej nasiąkliwy  i posiada lepsze właściwości izolacyjne. Co ma wpływ na cenę materiału.

Podczas montażu izolacji termicznej należy unikać mostków termicznych. Każde połączenie arkuszy materiału izolacyjnego musi być odpowiednio uzupełnione pianka aby zachować ciągłą izolacje fundamentów. Ułatwić mogą to płyty które maja frezowane krawędzie, dzięki którym układamy styropian na zakład.

 

 

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów – materiały

 

Papa – wykonujemy izolacje poziome jak i pionowe. Jest to materiał elastyczny i posiada wysoka wytrzymałość  mechaniczną. Izolacje możemy wykonać z papy termozgrzewalnej oraz z papy na lepiku. Papa termozgrzewalna jest układana w jednej warstwie, natomiast papa na lepiku jest układana w 2 lub 3 warstwach.

 

Folia PE – wykonujemy tym materiałem izolacje w pionowe. Rozróżniamy folie samoprzylepne, zwykłe i zgrzewane. Zależnie od rodzaju izolacji grubości folii są w zakresie 0,5 – 2,0 mm

 

Masy bitumiczne – wykonujemy tym materiałem lekkie izolacje przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne średnie. Najczęściej wykonujemy w 2 warstwach po uprzednim zagruntowaniu.

 

Zaprawa bitumiczna – jesteśmy w stanie wykonać wszystkiego rodzaje izolacje fundamentów. Gotowy materiał nakładamy bezpośrednio na ścianę i jesteśmy w stanie zaizolować trudno dostępne miejsca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *